Welkom op onze site!

De Stichting Jos en Mien Kersten-van Lier heeft ten doel het helpen van behoeftige mensen, bij voorkeur in Malawi, door middel van te organiseren projecten aldaar en het financieel ondersteunen van andere Goede Doelen welke daar werkzaam zijn.