Contact

Indien u nadere informatie wenst over de activiteiten van onze stichting, dan kunt u contact met ons opnemen:

Stichting Jos en Mien Kersten-van Lier, Ridderspoor 17, 6014 CZ Ittervoort.

KvK 67245897, RSIN 856893948

Bankrekening NL82 ABNA 0813 0980 92

Emailadres: info@malawi-josmien.nl

Onze stichting is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).